AutoHypnoza AHSS
Odpovedi-faq.html
25 minut hypnotického programování  v MP3
+ e-progrm obsahující postupy rychlého sebe programování*.
AutoHypnóza pro snadné studium AHSS
Tato sada nahrávky a informací je zcela ojedinělým systémem podpory dosahování cílů
a při její  tvorbě byly využity letité zkušenosti z kurzů Zrychleného učení, Sebemanagementu
a psychoterapeutických sezení.
Kombinace vysoce účinných postupů obsažených v nahrávce zpracované metodami
Ericksonovské hypnózy je formou svého zpracování a zaměřením významným krokem
k úspěchu v mnoha oblastech.
AHSS systém přináší unikátní informace a autohypnotické zážitky zpracované do formy,
která Vám bude přinášet na mnoha úrovních poznání, které je zcela ojedinělé.
Učení  - studium nového a vyniknutí v určité  oblasti
je klíčem k úspěchu, prosperitě a proto je tato nahrávka určena i  pro nestudenty škol.
AHSS je určena těm, kteří:
1. studují  libovolnou oblast,
2. chtějí  dosahovat cílů snadněji,
3. potřebují regenerovat,
4. potřebují snížit či eliminovat projevy podobné depresím.
Do stavu hypnotického transu Vás provází autor textu a mluveného slova:
Libor Činka
specialista v Ericksonovské hypnoterapii a psychoterapii

Hudební doprovod: Martin Látal
(c) 2006, Libor Činka, Martin Látal
Možnost objednávky najdete dále.
*Pro poslech používejte sluchátka. Na pravé ucho patří  pravé"sluchátko".
Opačně nasazená sluchátka mohou účinnost snížit nebo i narušit efekt.
Plnou účinnost má jen celý  systém, tady používání  eKnihy a nahrávky.
Nahrávky použité bez porozumění informacím v eknize mají jen omezený učinek.
Odpovedi-faq.html
Otázky můžete zasílat na eknihy@cetros.cz
1. Jaké sugesce obsahuje nahrávka? Nechci si implantovat do mozku něco cizího.
Naše nahrávka je zpracována zcela jinak než zastaralé programy se sugescemi, jejichž účinnost je velmi omezená.
V nahrávce nejsou žádné klasické sugesce. Ericksonovská hypnóza nepracuje dominantně s implantacemi sugesci do podvědomí.
Využívá pozitivní zkušenosti vašeho mozku, nic cizího neimplantuje.Využívá mj. metaforické komunikace s pravou mozkovou hemisférou nikoliv direktivních sugescí.
2. Co tedy obsahuje nahrávka?
Nahrávka obsahuje příběh pro pravý mozek.
Jako příklad - v něm Vaše vědomí může zaregistrovat informace: ..slyšel vzpomínku..Slyším a ukládám si do mysli ...mohu říci a upravit slyšené.. přijímám a zpracovávám informace...
Nahrávka tedy neobsahuje žádné přímé sugesce typu:"Učíš se snadno, či Budeš se soustřeďovat při učení."
Proč? Protože kritická část mysli by mohla odporovat stylem: "Není to pravda, učení mi jde těžko ...".
Dřívější představy o možnosti obejít kritickou mysl pomocí podprahových nahrávek ( - subliminálních, je ve skutečnosti neúčinná - seriózní studie účinnost neprokázaly a není tedy používána předními světovými experty)
3. Co obsahuje systém?
Systém se skládá 
1. Z volně přístupné části eKnihy.
2. Z částí zpřístupněných až po platbě včetně nahrávky - mluvené slovo a zvukový (hudební) doprovod.
Jsou zde vybrané klíčové postupy a tak Vás tento program zbaví zbytečného zatěžujícího balastu šířeného v této oblasti zastaralými metodami.
Jednotlivé části na sebe navazují a mohou obsahovat prvnímu pohledu skryté klíčové informace například odkazy obsahující kroky a jejich detaily včetně nahrávek.
Soustředění, pročtení a prožití postupu je klíčem k opravdovému úspěchu.