Hypnozu lze zjednodušeně popsat jako stav „polovědomí“ existujícího mezi bdělým stavem a spánkem.