2. Možnosti a cíle hypnózy
Hypnóza je metodou umožňující odstranit negativní programy. Přínos terapeutických sugescí
Cílem hypnózy je odstranit určité problémy, potíže, fobie, deprese anebo dosáhnout žádoucích postojů a chování, a to po předchozí podrobné dohodě s klientem. Takže opravdu nečekejte, že když přijdete k dobrému hypnoterapeutovi, že Vás usadí do hypnotizérského křesla a začne Vás ihned hypnotizovat.
Ve skutečnosti je hypnotický trans stavem zvýšené vnímavosti, kdy hypnotizovaný snadněji přijímá hypnotizérovy sugesce.
Hypnózu lze využít v léčbě nespavosti, obezity, migrény, léčby závislosti na alkoholu, kouření, astma bronchiale a řady jiných potíží.
Rovněž lze hypnózu úspěšně použít v medicíně v porodnictví a při chirurgických zákrocích, například u zubaře.
Současné výzkumy dokazují velký vliv hypnozy na imunitní systém.
Mnohé děje a prožitky se v hypnotickém tranzu značně zintenzivňují a je proto snazší využívat podvědomé zdroje k vyřešení situace, která člověka nějak omezuje a brání mu v plné seberealizaci.
Hypnóza má hluboký vliv na celý organismus a lze jí vyvolat řadu pozitivních změn ve fyzických a psychických funkcích člověka. S úspěchem se dá používat například při úzkostných poruchách, depresích, odstraňování zlozvyků, zvyšování sebevědomí ... S úspěchem se používá k zvyšování výkonnosti například sportovců. Britský hypnotizér M. Breen ve spolupráci s armádou vyvinul metodiku zvyšování produktivity až o 40%.