Objevují se změny vědomí a paměti a vyšší náchylnost k sugescím, reakcím a myšlenkám, jaké se obvykle v bdělém stavu nevyskytují.