Ovládněte svůj mozek Task done
http://www.ovladnete-svuj-mozek.com/
2,3,7 a zejména 8 kapitola knihy Ovládněte svůj mozek obsahuje velmi důležité poznatky a postupy  jak pro hypnózu.
http://www.ovladnete-svuj-mozek.com/