Přínos terapeutických sugescí
Pokud se do hlubších vrstev psychiky dostanou pozitivní a konstruktivní sugesce (angl. suggest=navrhnout, vnuknout, naznačit, napovědět) evidentně to člověku prospívá.
Důsledkem často bývá reorganizace informací (defragmentace*) v mysli. Není nutné být ve stavu hypnózy, abyste se zabývali sugescemi. K sugescím jste otevřeni i ve stavu absolutní bdělosti a tak často lidé přijímají to, co jim řekli přátelé či jinak blízcí lidé. K přijímání sugescí dochází stále. Posilující a rozvíjející informace však pomáhá hypnotický stav vtisknout přímo do podvědomí.
*Defragmentace - známá funkce pro zlepšení práce počítače