Poradenstvpodnikatelm,firmm,manaerm-cenadlekontraktu._img1.gif 7. Poradenství podnikatelům, firmám, manažerům - cena dle kontraktu.
- Hypnotický prodej a marketing - psychologie vytváření pozornosti a trvalé zapamatování v mysli klientů. Jak vybudit palčivou touhu nakoupit u vás.